Thursday, September 07, 2006

在雨中...貓兒掛念從前

在雨中.....貓兒掛念從前
不經不覺...離開奶娘己經一年多
希望貓巴巴...貓媽媽身體健康
奶娘事業蒸蒸日上
不用掛念我
我生活好好..很開心窗外雨朦朦...
抬望眼...
雨從何處來....仲乜影相都唔講聲..偷聽我講嘢..
貓咪都私隱咖...明末